subthema's het onderwijscongres bekend!

Markteffect wil iets vernieuwends voor alle onderwijs richtingen aanbieden en actualiteiten, onderwerpen en problematieken die belangrijk zijn in het hedendaagse onderwijs naar voren laten komen. In afstemming met 25+ onderwijsexperts zijn de volgende verdiepende thema’s gedefinieerd:

Arbeidsmarkt & Samenwerking
Hoe kan een onderwijsinstelling ervoor zorgen dat de opleiding zo nauw mogelijk aansluit bij de arbeidsmarkt?

Innovatie
Hoe krijg je mensen zover dat ze het leerproces leuk en uitdagend vinden, snel leren en dingen eigen maken? Hoe leren we sneller te leren?

De juiste studiekeuze
Hoe zijn we in staat om de vraag en het aanbod van studenten aan elkaar te matchen? En hoe kunnen we studenten de juiste studiekeuze laten maken, terwijl de baan waar ze voor moeten kiezen nog niet bestaat?

Onderwijs op maat
Hoe kan het opleiden van mensen voor krimp sectoren levensvatbaar blijven, terwijl het aantal opleidingsplaatsen afneemt? Hoe kunnen we onderwijzen in kleinere groepen zonder iets in te leveren op de kwaliteit?

Marketing en Communicatie
Hoe ontwikkel je een effectief voorlichtings-, wervings- en alumnibeleid tussen de opleiding en afdeling? Hoe kunnen we onze mensen coachen onze studenten beter te coachen?

Deze scholen gingen je al voor!
De ticketverkoop voor het Onderwijscongres loopt storm. Vele onderwijsinstellingen, bedrijven en toeleveranciers die betrokken zijn bij het onderwijs gaan hun kennis verbreden en delen op 16 mei in het Philips Stadion! Enkele namen die u al voor gingen: OGZ, Home of the Brave, Technische Universiteit Eindhoven, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein, Scalda, Aventus, Zuyd Hogeschool, NHL Stenden, Zadkine, Summa ICT, BOOM strategie en communicatie, NCOI Opleidingen, BTC MediaTest, Reynaert College en nog vele anderen.