MASTER KEY NOTE: ARNE DUNCAN (USA)

Als afsluiter van Het Onderwijscongres heeft Markteffect een internationale spreker van absolute topklasse weten te strikken. Arne Duncan was van 2009 tot en met 2016 Minister van Onderwijs in U.S.A. onder het bewind van Barack Obama en is een zeer gewaardeerd persoon in heel Amerika. Arne maakt de obstakels die leerlingen tegenkomen op school bespreekbaar die volgens hem kinderen in Amerika tegenhouden om te slagen op school.

Tevens schreef Arne Duncan een boek: 'How Schools Work', waarin hij letterlijk een boekje open doet over zijn kennis en ervaringen tijdens zijn ambtstermijn en het Amerikaanse onderwijssysteem.

Sprekers

Dagvoorzitter: Daphne Lammers
Anchor RTL Nieuws

Daphne Lammers, vaste anchor bij RTL Nieuws, is de dagvoorzitter van Het Onderwijscongres. Meer dan twintig jaar is zij inmiddels werkzaam in de televisie-journalistiek; van eindredacteur tot verslaggever en van presentator tot buitenlandredacteur. Met haar journalistieke achtergrond zal ze op Het Onderwijscongres debatten leiden en in gesprek gaan met de zorgvuldig geselecteerde en uiteenlopende sprekers.

Jan Peter Balkenende
Oud minister-president

Bijna acht jaar lang was Jan Peter Balkenende onze minister-president en vanuit die verantwoordelijkheid ook betrokken bij het Nederlandse onderwijssysteem. Jan Peter zal tijdens het congres plaatsnemen in een discussie met o.a. bestuursvoorzitters van Nederlandse onderwijsinstellingen en zijn visie geven vanuit zijn rol als voormalig minister-president en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.

Jet Bussemaker
Oud-minister van Onderwijs

Jet Bussemaker is oud-minister van Onderwijs en was betrokken bij een aantal ingrijpende veranderingen in het onderwijs, waaronder het afschaffen van de basisbeurs en de investeringsagenda hoger onderwijs. Als er iemand in Nederland weet hoe het onderwijs werkt en zich ontwikkeld heeft, is het Jet Bussemaker wel. 

Paul Kirschner
Hoogleraar Onderwijspsychologie

Als onder andere hoogleraar Onderwijspsychologie, Universiteitshoogleraar, voormalig lid van de Onderwijsraad en (mede)auteur van heel veel artikelen en wetenschappelijke boeken is Paul Kirschner een internationaal erkende expert in het onderwijs. Hij gaat vertellen over het opleiden voor banen die nog niet bestaan en waar we nog geen weet van hebben.

Omdenken
In opvoeding en onderwijs

Met een mix van theater, lezing en cabaret wordt je door Berthold Gunster meegenomen in omdenken in opvoeding en onderwijs. In zijn verhaal gaat Berthold Gunster in op de vraag hoe het onderwijs ogenschijnlijk destructief gedrag van leerlingen en studenten kan ‘omdenken’ tot constructief gedrag.
 

Aart Bontekoning 
Over generatiediversiteit

Aart Bontekoning neemt je interactief, inspirerend en confronterend mee in het actuele thema generatiediversiteit. Hoe zorg je met een vergrijzende onderwijs organisatie voor een leerklik met de jongeren van nu en van morgen? Dat kan, maar gaat niet vanzelf goed! De huidige en aankomende generatie studenten komen in beeld. Schrik niet en laat je verrassen!

Jelle Jolles
Het Tienerbrein

Jelle Jolles is onder andere Universiteitshoogleraar Neuropsychologie, en auteur van het boek ‘Het Tienerbrein’. Ook leidt hij het Centrum Brein & Leren: een research, kennis‐ en expertisecentrum op het domein van ‘onderwijs en opvoeding bezien vanuit een hersenen‐gedrag perspectief’. Jelle is een autoriteit op het gebied van de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren.

Swansea University
Hatice Kizgin

Hatice Kizgin is lecturer op de University van Swansea (School of Management). Samen met de University of Swansea heeft zij een boek uitgebracht over Digital Marketing, in relatie tot het onderwijs. Hatice voert regelmatig wetenschappelijk onderzoek uit over consumentengedrag beïnvloed door online/offline acculturatie trends gefocust op niet-Westerse etnische groepen.

Toon Gerbrands
Directeur PSV

Toon Gerbrands is een uitgesproken persoonlijkheid die zowel teams als individuen weet te begeleiden naar succesvolle prestaties. Niet alleen bruikbaar voor managers uit de sport, maar ook voor managers uit het bedrijfsleven en het onderwijs.

Jong & Je Wil Wat
Nina Hoek van Dijke 

Nina Hoek van Dijke is eigenaresse van Jong & Je Wil Wat. Wat leeft er in de wereld van kids & jongeren, zowel online als offline? En hoe kunnen we ze bereiken op een leuke, creatieve maar verantwoorde manier? Dit zijn vragen waar Nina zich dagelijks mee bezighoudt.

Arnold Vanderlyde
Voormalig professioneel bosker

Arnold Vanderlyde is een voormalig, drievoudig Olympisch medaille-winnende, Nederlandse bokser. Inmiddels heeft Arnold met succes de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Met een inspirerende motivatie-workshop zal Arnold deze fantastische dag aftrappen.

Victor Mion
One Minute Coaching

Victor Mion was professioneel tenniscoach en in deze wereld van topsport vond One Minute Coaching haar oorsprong. Tijdens een wedstrijd heeft een coach meestal ook niet meer dan een minuut de tijd om een duwtje in de rug te geven en het doel te bereiken. Dit ‘zestig seconden principe’ blijkt een uitstekend middel om invloed uit te oefenen en direct tot de kern te komen.

Expertisepunt LOB
Samenwerking vo & mbo

Onder Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school jongeren tijdens hun opleiding ondersteunt bij maken van loopbaankeuzes.
Expertisepunt LOB presenteert in een best practice hoe zij zorgen voor een optimale doorstroom tussen het voortgezet onderwijs en het mbo.

HAN
Leven lang ontwikkelen en
het binden van
deeltijdstudenten

De Hogeschool van Arnhem & Nijmegen zal op Het Onderwijscongres een best practice verzorgen over 'Een leven lang ontwikkelen'. 

Hoe kun je als onderwijsinstelling het beste omgaan met deeltijdonderwijs en hoe kun je dit een prominente rol geven?

HAS Hogeschool 
Van een dalende instroom naar een succesvolle opleiding

Hoe kun je als onderwijsinstelling er voor zorgen dat de dalende instroom van een opleiding die er maatschappelijk toe doet, wordt doorbroken? 

Hoe kun je deze opleiding vervolgens nieuw leven inblazen en weer succesvol laten zijn?

ASML 
Samenwerking tussen onderwijs (PO/VO) en bedrijfsleven

ASML heeft als technische organisatie een grote uitdaging in haar zoektocht naar geschikt personeel. Dat is één van de redenen waarom ASML nauw samenwerkt met het onderwijs: het bereiken en binden van young talent. In een best practice vertelt ASML hoe de samenwerking haar vruchten afwerpt in de zoektocht naar geschikt personeel en de binding die ze aan gaan met het voortgezet onderwijs.

Maastricht University
Het succes van probleem gestuurd onderwijs (PGO)

Maastricht University was één van de voorlopers van Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) al zo'n 30 jaar geleden. Wat houdt PGO in en waarom is dit een succes? Wat zijn de lessons learned en de best practices van Maastricht University in de afgelopen 30 jaar? In een best practice vertellen zij alles over PGO en wat hierbij komt kijken.

Coming Soon

Houd de website in de gaten voor verdere updates!